دوشنبه, 26 مهر 1400  
محل برگزاری
نمایه ISC
نمایه سیویلیکا

دبیر خانه : کرمانشاه، طاق بستان، دانشگاه رازی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس : 08334343244

پست الکترونیکی : info@awpc2020.ir